ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9033106 Печат Е-мейл

 

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2014 - 2015 година“ по 3 /три/ обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция 1 – Превоз по направление: Баня – Панагюрище – Баня;
  • Обособена позиция 2 – Превоз по направление: Бъта – Панагюрище – Бъта;
  • Обособена позиция 3 – Превоз по направление: Оборище – Панагюрище – Оборище.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon xls СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 1

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 2

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 3

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 4

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 5

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 6

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 7

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 8

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 9

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 10

file icon doc МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

file icon doc ДОГОВОР - проект

file icon pdf Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед номер 589/09.09.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет "Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2014-2015г." по 3 обособени позиции.

Последно променен на Сряда, 10 Септември 2014 11:48