Контакти Общинска администрация - Панагюрище

П.К. 4500 гр. Панагюрище  пл. "20-ти април" №13

Работно време на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ:

от 08:30ч. до 12:30ч.
от 13:30ч. до 17:30ч.

Работно време на
Център за административни услуги

от 08:00ч. до 18:00 ч. без прекъсване

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН  0878 872699

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3
# Име Позиция Телефон Мобилен телефон Факс
1 Никола Белишки Кмет на Община Панагюрище 0357 600-41
2 Галина Матанова Заместник - кмет “Хуманитарни дейности” 0357 600-44
3 Таня Ненкова Секретар на Община Панагюрище 0357 600-45
4 Спаска Костуркова Старши експерт “Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество” 0884 482615 0357 600-82
5 арх. Николай Младенов Главен архитект 0357 600-73
6 Юлия Николова Финансов контрольор 0357 600-96
7 Павлина Делийска Старши вътрешен одитор 0357 600-91
8 Малина Трошанова Стажант-одитор 0357 600-91
9 Радиана Караджова Главен специалист “Канцелария на кмет” 0357 600-41
10 Донка Чамова Началник отдел “Административно-правно и информационно обслужване” 0357 600-46
11 Пенка Парпулова Главен експерт “Човешки ресурси” 0357 600-58
12 Панайот Николов Главен експерт “ информационно обслужване” 0357 600-74
13 Олга Иванова Старши експерт "Деловодство и обслужване на канцелария на кмет и общински съвет" 0357 600-50
14 Марина Казакова Младши експерт “Информация” – ЦУИГ 0357 600-50
15 Паца Добрева Главен специалист “ЕСГРАОН” 0357 600-55
16 Елисавета Огорялкова Касиер – ЦУИГ 0357 600-50
17 Цветана Якова Началник отдел “Финансово-счетоводни дейности и бюджет" - главен счетоводител 0357 600-89
18 Надя Дашева Главен експерт “Бюджет и ТРЗ” 0357 600-92
19 Елена Николова Старши експерт "Финансови дейности" 0357 600-87
20 Христина Кесова Старши експерт “Финансови дейности” 0357 600-88