Бюджет, отчет и публични обсъждания Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 26 Февруари 2014 00:00

БЮДЖЕТ 2018 г.

ПОКАНА

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2018 година.


Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.


Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище


Кметът на Община Панагюрище


г-н Никола Белишки


кани жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации

и цялата общественост

 на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта за бюджет за 2018 година на Община Панагюрище


при следния

ГРАФИК

08 януари 2018 година

с. Поибрене               -             9:00 ч. до 10:00 ч.   - Клуб на пенсионера


с. Оборище                -           10:30 ч. до 11:30 ч.   - Заседателна зала в Кметството

с. Баня                        -           14:00 ч. до 15:00 ч.   - Кметски кабинет


с. Бъта                                    -           15:15 ч. до 16:15 ч.   - Клуб на пенсионера

09 януари 2018 година

с. Попинци               -             9:00 ч. до 10:00 ч.   - Кметски кабинет


с. Елшица                  -           10:30 ч. до 11:30 ч.   - Кметски кабинетс. Левски                   -           13:00 ч. до 14:00 ч.   - Ритуална зала на Кметството


с. Панагюрски колонии    - 15:00 ч. до 16:00 ч.   - Клуб на пенсионера


10 януари 2018 година

гр. Панагюрище       -           17:00 часа      -           Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище

Материалите по проекта за бюджет за 2018 година ще бъдат на разположение в приемната на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 28 декември  2017 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2018 година могат да се представят в деловодството на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тремесечие на 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тремесечие на 2017 година
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2017 годинаfile icon xls Бюджет 2017 г. по пълна бюджетна класификация

file icon pdf Решение № 290 от 31.01.2017 г. за приемане на Бюджет 2017 г. на Община Панагюрище


file icon pdf Приходи по параграфи и видове приходи 2017 г.

file icon pdf Разходи по функции, дейности и параграфи- 2017 г.

file icon pdf Инвестиционна програма 2017 г.

file icon pdf Текущ ремонт по поддържане на улици, площади и общинска пътна мрежа 2017 г.file icon pdf Покана за публично обсъждане на проект за бюджет за 2017 година на Община Панагюрище

file icon zip Годишен финансов отчет 2016 г.


file icon zip Годишен финансов отчет 2015 г.


file icon pdf Решение 114 от 27.04.2016 година за приемане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета за средствата от Европейския съюз и сметки за чужди средства на Община Панагюрище към 31.12.2015 година


file icon pdf Отчет за касовото изпълнение на Бюджета към 31.12.2015 година

file icon pdf Отчет СЕС -Средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурни фондове към Националния фонд 2015 година

file icon pdf Отчет СЕС - ДФ Земеделие 2015 година

file icon pdf Отчет СЕС-Други средства от Европейския съюз 2015 година

file icon pdf Отчет на чужди средства 2015 година

file icon pdf Разчет за финансиране на капиталовите разходи 2015 година

file icon pdf Покана за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2015-та година


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2016 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2016 година


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2016 година.zipfile icon xls Бюджет 2016 г.

file icon pdf Решение 32 от 28.01.2016 година за приемане на Бюджет 2016

file icon pdf Бюджет 2016- Приходи по параграфи-Приложение 1

file icon pdf Бюджет 2016 -Разходи по функции, дейности и параграфи-Приложение 2

file icon pdf Бюджет 2016 - Инвестиционна програма-Приложение 7

file icon pdf Бюджет 2016 - Текущи ремонти по поддържане ремонт и асфалтиране на улици и площади-Приложение 7.1file icon pdf ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


file icon pdf Инвестиционна програма 2016 проект

file icon pdf Презентация Проект на Бюджет 2016file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. декември 2015 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства м.Юни 2015 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2015 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2015 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2015 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2015 година

Последно променен на Вторник, 16 Януари 2018 07:28