ИдентификацияФинансови институции Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Финансов сектор

На територията на община Панагюрище финансовото обслужване на бизнеса и гражданите се осъществява от представителите на български банки и застрахователни дружества.

Клоновете на “ОББ” АД - София, “ДСК” АД - София и офисите на “Уникредит Булбанк” АД - гр. Пазарджик, Инвест банк - гр. Пазарджик, “ЦКБ” АД - гр. Пазарджик, “ДЗИ Банк” АД - гр. Пазарджик, “БП Банка” АД - гр. Пазарджик, обезпечават бизнеса и населението на общината с необходимите финансови услуги.


В Панагюрище функционира и Бизнес център по проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS) на Министерството на труда и социалното политика, реализиран с подкрепата на ПРООН, който предлага консултантски услуги и финансов лизинг.

За подпомагане на бизнеса банките предлагат краткосрочни и дългосрочни оборотни и инвестиционни кредити в лева и валута, кредити по програми, финансирани от европейски фондове за кредитиране на малкия и среден бизнес.

Чрез модерни системи за банкиране при високо качество на обслужване се предоставят следните банкови услуги – Интернет банкиране, Телефонно и GSM банкиране, безплатно изплащане на работни заплати чрез дебитни карти.

На финансовия пазар за граждани се предлага голяма гама от кредитни продукти – потребителски кредити, инвестиционни кредити в лева и валута, автокредити, жилищни кредити, дебитни и кредитни карти в лева и валута, чрез които могат да се заплащат стоки и услуги – електрическа енергия, телефон, вода, мобилен телефон, като същите могат да се използват в страната и чужбина. За подпомагане и насърчаване спестовността се предлагат различни по видове срочност и доходност депозити в лева и валута.

Застрахователите в община Панагюрище са представени от “Алианц България Холдинг” АД, “ДЗИ”, ЗК “Орел” АД, “Български имоти” АД, “ЗК “Витоша”, “Булстрад” АД, ЗК “Виктория” АД, които предлагат общо и живото застраховане, както и допълнително пенсионно осигуряване.

1. Банки

· Централна кооперативна банка

Панагюрище – 4500

пл. “20-ти април”

Central Co-Operative Bank-

Tel:      +359-357-62336

Fax:     +359-357-63647

· Банка ДСК

Панагюрище – 4500

ул. “Ангел Шишков” № 3

DSK Bank

Tel:      +359-357-63774

Fax:     +359-357-62839

· Банка “Уникредит Булбанк”

Панагюрище – 4500

ул.”Георги Бенковски”

Tel:      +359-357-62300

Fax:     +359-357-63733

· Обединена българска банка

Панагюрище – 4500

UnitedBulgarianBank

Tel:      +359-357-63287

Fax:     +359-357-63287

· Инвестбанк

Панагюрище – 4500

ул. “Георги Бенковски”

Tel:      +359-357-619-00;

Fax:     +359-357-619-02

2. Застрахователни и презастрахователни дружества

· Алианц България Холдинг

Панагюрище – 4500

ул. “Георги Бенковски” № 24

Allianz Bulgaria Insurance and Reinsurance Company

Tel:      +359-357-66088

Fax       +359-357-66088

· ЗПАД “Булстрад”

Панагюрище – 4500

пл. ”20-ти април” № 26

Bulstrad Insurance and Reinsurance Company

Tel/Fax: +359-357-67164

· Група ДЗИ

Панагюрище – 4500

ул. “Ангел Шишков” № 3

DZI - State Insurance Institute

Tel:      +359-357-63610

Fax:     +359-35-63610

· ЗК “Орел” АД

Панагюрище – 4500

ул. “Георги Бенковски” 7

pan@orel-insurance.com

Orel Insurance and Reinsurance Company

Tel:      +359-357-63557

· ЗК “Витоша”

Vitosha Insurance and Reinsurance Company

Tel:      +359-357-62097

Fax:     +359-357-62097

Последно променен на Събота, 11 Февруари 2012 15:13