ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

Избор на изпълнител (одитор) за извършване на текущ одит при изпълнението на инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот".

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Във връзка с постъпили въпроси публикуваме следното разяснение:

"3. Обособени позиции – стр. 6 в документацията за участие

Поръчката има 6 /шест/ обособени позици, като оферта следва да бъде подадена за всяка от тях."

Пояснение: За всички обособени позиции се участва едновременно от участника.

file icon pdf РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА към 19.11.2013 г.

Последно променен на Вторник, 19 Ноември 2013 06:27