ИдентификацияПредстои ДДД обработка на всички терени и обекти Печат Е-мейл
Написано от PR   


Община Панагюрище информира всички граждани, че в периода 3-5 април 2024 г. ще бъде извършена ДДД обработка на всички терени и обекти, които са публична общинска собственост. Предстоящата обработка e I-ва за тази година и за всяка от обработките ще се използват разрешени за употреба биоцидни препарати, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

Мерките ще обхванат: градски парк, озеленените площи, дворните пространства на училища, детски ясли и градини, учреждения, музеи, както и детски и спортни площадки. Предвидени са дейности по: дезинсекция на тревните площи - за унищожаване на вредните членестоноги – инсекти и акари (кърлежи) и комари-има го, които са преносители на инфекциозни и паразитни болести; дезинфекция на пясъчници на детски площадки (открити).

На всеки обработен терен ще бъдат поставени информационни табели.

Призовават се гражданите при разходки да обръщат внимание на указателните табели за извършената обработка и да спазват карантинните срокове, посочени на табелите!