Деца от летния лагер на Панагюрски колонии научиха колко е важно да се отнасяме „Към природата и другите – с любов” Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На 23 юли представители на Кабинета за социална превенция от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище проведоха проява с децата от втората лагерна смяна на Панагюрски колони.  Тя е с наименование „СРЕД ПРИРОДАТА – ЗДРАВИ, БОДРИ И ВДЪХНОВЕНИ“ и включва разнообразни дейности, въздействащи върху физическото здраве на децата и личностното им израстване в посока формиране на уважение и любов към природата, толерантност към другите, чувство на отговорност и умения за работа в екип.


Инициативата на МКБППМН премина под наслов „Към природата и другите – с любов“ и насочи вниманието на децата към отношенията между хората и умението да си помагаме, да се подкрепяме и да си сътрудничим. От Местната комисия бяха осигурили чаши и специални маркери, с които всяко дете да направи своята чаша уникална. Имаше маркер за всяко дете, но за да стане пъстра чашата му, необходимо беше то да си сътрудничи и общува с останалите деца и да прояви търпение, за да може да ползва желания цвят, без да проявява грубост към другите. Децата успяха да запазят топла и ведра атмосфера на екипност и сътрудничество, като сътвориха много красиви, пъстри, уникални чаши за спомен от летния си лагер.