Община Панагюрище сред първенците по изпълнение на проекти по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Община Панагюрище е сред първите осем общини по изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общината се нарежда до общините Бургас, Хасково, Казанлък, Кюстендил, Димитровград, Свищов и Габрово. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в дискусионен форум, организиран от Националното сдружение на общините в Република България. Общините, постигнали заложените междинни индикатори по оперативната програма ще получат допълнителни средства, които ще бъдат преразпределени от общините, които не успеят да изпълнят заложените цели до края на месец септември 2018 година.

Към момента са договорени 72% от общия бюджет на оперативната програма.

Общата стойност на одобрената инвестиционната програма на Община Панагюрище и стойността на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е 14 963 364,92 лева.Продължава изпълнението на два от основните проекти от Инвестиционната програма на обща стойност 10 418 246,50 лева:

- „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“;

- „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“.

През 2018 година предстои да бъдат подадени за оценка в Междинното звено на Община Панагюрище проекти по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 на обща стойност 3 740 841,26 лева.


Последно променен на Понеделник, 12 Март 2018 15:10