ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


  

На 09.02.2018 година от 11:00 часа в Сесийна зала на Община Панагюрище, етаж II ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище“ по процедура „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година“ по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250/28.04.2016 година.

ПРОГРАМА

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


***

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз