Стартира изпълнението на проект „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки подписа договор с управителя на „АКВАГРУП ПРОЕКТ“ ЕООД Велин Колев за извършване строително-монтажни работи на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, община Панагюрище.

Договорът е част от дейностите по проект „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“, който се осъществява по пилотна схема Инвестиционна програма Минерални води на Национален доверителен екофонд.

Общата цел на проекта е икономическо развитие в селския район чрез ефективно използване на природните ресурси на минералната вода в село Баня.

Стойността на проекта е 353 694,46 лева, като от тях 50% - безвъзмездна финансова помощ и 50% - собствени средства.

Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на качеството и повишаване на количеството на минералната вода и подобряване на  водосъбирателната и водоразпределителната мрежа за минерална вода в село Баня.

Проектът отразява общите цели на ръководството на община Панагюрище за преодоляване на негативните демографски тенденции, за задържане на младите хора, осигурявайки им по-добър живот чрез създаване на условия за развитие на местната икономика, привличане на инвеститори, подобряване привлекателността на средата и развитие на туризма.