ИдентификацияПечат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


       на 25 септември 2017 г. са извършени следните дейности:

  1. Доставени са 283,5 метра тръби.
  2. Положени в изкоп 150 метра тръби.
  3. Водоноските в селата ежедневно се презареждат с вода за битови нужди.