Отчет за дейността на кризисен щаб за координация, сформиран със заповед 564/15.09.2017г. на Кмета на община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


ОТЧЕТ

за дейността на кризисен щаб за координация, сформиран със Заповед № 564 от 15.09.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище

 

                       на 21 септември 2017 г. са извършени следните дейности:

  1. Издадена е Заповед № 575 от 21.09.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище за удължаване срока на действие на бедственото положение;
  2. Изпратена е Заповед № 575 от 21.09.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, Областния управител, Районна здравна инспекция и Областно управление Пожарна безопасност и защита на населението;
  3. Продължават изкопните дейности и подготовка на трасето за подмяна на водопроводните тръби. Изкопани са още 420 линейни метра. Доставени са 490 метра тръби.
  4. Водоноските в селата ежедневно се презареждат с вода за битови нужди.
  5. Доставена е бутилирана вода за покриване на нуждите от питейна вода на жителите в селата Бъта, Левски, Елщица и Попинци.