Достъп до информация Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


file icon pdfДостъп до информация, създавана и съхранявана в Общинска администрация Панагюрище

file icon pdf Вътрешни правила по ЗДОИ

file icon pdf Приложение 1

file icon pdf Приложение 2

file icon pdf Приложение 3

file icon pdf Приложение 4

file icon pdf Приложение 5

file icon pdf Приложение 6

file icon pdf ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2015 Г.

file icon pdfОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2016 Г.

file icon pdf О Т Ч Е Т ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2017 ГОДИНА

file icon pdfО Т Ч Е Т ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2018 ГОДИНА

file icon docО Т Ч Е Т ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2019 ГОДИНА

file icon docО Т Ч Е Т ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2020 ГОДИНА

file icon doc ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2021 ГОДИНА

file icon pdf ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2022 ГОДИНА

file icon doc О Т Ч Е Т ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2023 ГОДИНА

file icon docСписък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Панагюрище, и форматите, в които е достъпна.

file icon pdfЗаповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите


Последно променен на Петък, 19 Април 2024 12:51