Г Р А Ф И К ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ТП НА НОИ – ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 Г Печат Е-мейл

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

от  ТП на НОИ – Пазарджик  ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 г.

В  ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, УЛ. “Г.БЕНКОВСКИ“ №1

05.01.2016 г., 15.01.2016 г., 19.01.2016 г., 26.01.2016 г.,

В останалите работни дни приемът на документи се осъществява в приемната на ТП на НОИ–Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“№ 15А.

Последно променен на Вторник, 05 Януари 2016 06:29