Съобщение за публично обявяване Печат Е-мейл

 

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал.2  от Закона за водите за откриване на процедура за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, тръбен кладенец, разположен в УПИ I „Пътно поддържане“ ЕООД, кв. 233 по регулацията на град Панагюрище, общ. Панагюрище, област Пазарджик. Обект на разрешителното: „Бетонов център“;  цел на заявеното водовземане: Промишлено водоснабдяване.

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

Последно променен на Понеделник, 15 Юни 2015 13:44