Девет кандидати ще получат финансово подпомагане от Община Панагюрище за процедури Ин витро Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Комисия, назначена със Заповед на кмета на общината Никола Белишки, за разглеждане на подадените заявления за финансиране на процедури "Ин витро" на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, проведе свое редовно заседание на 11 май 2015 година.

На заседанието бяха разгледани 11 заявления, от които одобрените са 9. Всяка от деветте двойки ще бъде подпомогната с парична сума в размер на 3330 лева.

Двама от кандидатите, подали заявления за финансиране на процедури "Ин витро", не са одобрени от Комисията, тъй като не отговарят на обявените критерии за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми.
От проведеното заседание е съставен протокол с взетите решения. Изготвени и изпратени са уведомителни писма до кандидатите.