ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НИКОЛА БЕЛИШКИ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ,

Като кмет на община Панагюрище съм положил клетва да спазвам законите на Република България и във всичките си действия да се ръководя от интереса и спазването на правата на всички граждани, без оглед на личните ми убеждения.

Изповедание „Свидетелите на Йехова“ има регистрация в Република България с Решение №1/06.03.2003г. на Софийски градски съд, фирмено дело 1665/2003г., а в Община Панагюрище, със Заповед на кмета №188/14.05.2003г. и оттогава упражнява своето действие.

По повод постъпило заявление в Общинска администрация от Изповедание „Свидетелите на Йехова“ за ползване на камерната зала на Театър Дом-паметник е спазено законодателството на Република България и нормативната уредба на Община Панагюрище. Общинската собственост се предоставя за ползване от физически или юридически лица, без разлика в социалните, политически, етнически и религиозни убеждения.

Във връзка с информация в местните медии за инициирана подписка на граждани, несъгласни с отдаването под наем на залата за провеждане на мероприятие на Изповедание „Свидетелите на Йехова“ и по инициатива на централното ръководство на Изповеданието, днес в Община Панагюрище се проведе среща, на която бе постигнато съгласие за неползване на залата.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ