ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9035951 Печат
Написано от Радиана Караджова   

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВИЛА 7, ДЕТСКИ ЛАГЕР, СЕЛО ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon pdf ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

file icon pdf ФАСАДИ

file icon pdf ПЛАН НА ПОКРИВНИ ЛИНИИ

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +0.00

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +3.10

file icon pdf ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ А-А

file icon pdf ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ

file icon pdf ДОГОВОР

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА

Последно променен на Сряда, 14 Януари 2015 09:07