Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2013/2014 г. Печат
Написано от Administrator   
Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2013/2014 г. по направления: I. ОБОРИЩЕ – ПАНАГЮРИЩЕ и обратно (сутрин 46 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 41 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 5 ученика), II. БЪТА – ПАНАГЮРИЩE и обратно (сутрин 51 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 27 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 24 ученика), III. БАНЯ – ПАНАГЮРИЩЕ и обратно (сутрин 32 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 17 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 15 ученика)”. Превозът ще се извършва по предварително определени маршрутни разписания, при спазване на всички нормативни изисквания свързани с дейността.
file icon zip Договор и образци