Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. Печат
Написано от Радиана Караджова   Във връзка с приетата Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. на основание чл.6г, ал.1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г. е разработена и изготвена Областна програма за намаляване на риска от бедствия на област Пазарджик.

Програмата е публикувана на сайта на Областна администрация – Пазарджик, а впоследствие е представена и приета от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет.


На основание чл.6д, ал. 1 от ЗЗБ е разработена Общинска програма за намаляване на риска от бедствия. Съгласно чл.6д, ал.2 от ЗЗБ, общинската програма е публикувана на интернет страницата на Община Панагюрище за обществено обсъждане за срок от един месец.


В едномесечен срок след изтичане на срока по чл.6д, ал.2 от ЗЗБ, на основание чл.6д, ал.3 от ЗЗБ, Кмета на общината внася Общинската програма за намаляване на риска от бедствия за съгласуване в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия (ОСНРБ).


След съгласуването на Общинската Програма от страна на Областен управител (той и Председател на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия), на основание чл.6д, ал.3 от ЗЗБ, същата се предлага за приемане от Общинския съвет.


Общинската програма за намаляване на риска от бедствия е съобразена с Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. и Областната програма за намаляване на риска от бедствия на област Пазарджик.

Документът е със срок на действие 5 (пет) години и обхваща периода 2021 – 2025 г. и е предназначен за територията на община Панагюрище.


Разработената програма ще спомогне за осигуряването на цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигане на устойчивост при бедствия, както и намаляването на причинените щети и загуби.


На интернет страницата на Община Панагюрище е публикувана Общинската програма за намаляване на риска от бедствия за обществено обсъждане за срок от един месец.


Мнения, становища и препоръки от гражданите, които искат да вземат отношение по проекта да се подават по електронна поща: panagyurishte@panagyurishte.bg или в Център за административно обслужване в административната сграда на Община Панагюрище до 6 септември 2021 г.

Ако предложенията са подходящи, те ще бъдат отразени.

file icon pdf ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

Последно променен на Петък, 06 Август 2021 09:05