Печат
Написано от Връзки с обществеността   


Община Панагюрище стартира изпълнението на проект „Почистване на коритото на река Луда Яна в регулационни граници на град Панагюрище - от пасарелката на „Бунай“ АД  до края на регулацията до болницата“.

Целта на проекта е превенция от наводнения.

Проектът се реализира със средства от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.