ОП „ЧИСТОТА“ С НОВ ДИРЕКТОР Печат
Написано от Връзки с обществеността   

Съгласно Протокол на комисия, назначена със Заповед № 936/28.12.2015 година на Кмета на община Панагюрище, класирана на първо място в конкурса за заемане на длъжността директор на ОП „Чистота“ е г-жа Тодорка Радева Немска.

От девет заявили участие кандидати за длъжността, до втори етап на конкурса бяха допуснати осем кандидати, отговарящи на предварително обявените условия.

Новоизбраният директор ще встъпи в длъжност на 5 януари 2016 година.