ИдентификацияОбразование
ОБРАЗОВАНИЕ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

ПРИОРИТЕТ:

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ВСЯКО ДЕТЕ И УЧЕНИК

Утвърждаване на общинските училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие като позитивна система за провеждане на модерно, достъпно, качествено и непрекъснато образование.

Разширяване на условията за развитие на извънкласни и извънучилищни дейности за децата и младите хора.

Налагане на дуалното образование като успешен образователен модел на партньорство между бизнес, Община, училище и родители.

 

ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Общото образование на територията на община Панагюрище се осъществява в 5 училища (4 ОУ и 1 СУ) и една Професионална гимназия по информационни технологии, мениджмънт и туризъм. Извън общинския център в двете най-големи села – с. Попинци и  с.Поибрене, са разположени две основни училища.


УЧИЛИЩА

 Основно училище „Професор Марин Дринов“

 Основно училище "Двайсти април"

 Средно училище "Нешо Бончев"

 Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм

Основно училище ”СВЕЩЕНИК НЕДЕЛЬО ИВАНОВ” -Поибрене

 Основно училище "Отец Паисий" - Попинци

Предучилищното образование се осъществява чрез 8 детски градини – 5 детски градини, разположени в гр. Панагюрище и 3 детски градини, разположени в

с. Попинци, с. Бъта и с. Оборище. В останалите населени места децата са организирани в полудневни групи, които са филиали към целодневните детски градини.

ДГ „Яна”, с.Попинци има два филиала с полудневни групи в селата Елшица и Левски. В село Поибрене има една полудневна група, която е към ОУ „Свещеник Недельо Иванов”.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 ДГ "Райна Княгиня"

 ДГ "Пролет"

 ДГ "Звънче"

 ДГ "Брезичка"

 ДГ "Първи юни"

 ДГ "Мечо Пух“ - с. Оборище

 ДГ "Надежда" - с. Бъта

 ДГ „Яна“ - с. Попинци

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ПАНАГЮРИЩЕ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕНОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

file icon pdf Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Панагюрище


file icon pdf График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2020-2021 година


file icon pdf Заповед № 99 от 24.02.2020 г.

1. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието и обучението на ученици в общинските училища за 2020 година, условия и ред за разпределение на средствата по допълнителни компоненти и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2020 година, съгласно file icon pdf Приложение № 1.

2. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието и обучението на деца в общинските детски градини за 2020 година, условия и ред за разпределение на средствата по допълнителни компоненти и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2020 година, съгласно  file icon pdf Приложение № 2.
file icon pdf Заповед № 93 от 19.02.2019 г.

1. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието и обучението на ученици
в общинските училища и на деца в подготвителна полудневна група за 2019 година, условия и ред за разпределение на средствата по допълнителни компоненти и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на
параметрите на основния компонент на формулата за 2019 година, съгласно file icon pdf Приложение № 1.

2. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието и обучението на деца
в общинските детски градини за 2019 година, условия и ред за разпределение на средствата по допълнителни компоненти и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на параметрите на основния компонент на
формулата за 2019 година, съгласно file icon pdf Приложение № 2.


БЮДЖЕТ

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

file icon pdf ФОРМУЛА ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

file icon pdf ФОРМУЛА ЗА УЧИЛИЩА


 ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

 ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.


Последно променен на Четвъртък, 26 Март 2020 11:44