ИдентификацияДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90 ОТ ЗОП - ПРЕПИСКА 00564-2014-0012 Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Довеждащ водопровод до площадка за Съоръжение за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1” по проект: №DIR-5112122-4-70 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” по Договор № DIR-5112122-С012 сключен между община Панагюрище и МОСВ

Решение № 26 от 11.09.2014г.

file icon pdf Документация

file icon pdf Доклад на основание чл.92а, ал.5 от ЗОП

file icon pdf Решение № 28 от 25.09.2014 г. (за класиране)

Последно променен на Четвъртък, 25 Септември 2014 07:20