ИдентификацияДоговаряне без обявление по ЗОП Печат Е-мейл

Упражняване на авторски надзор в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните правила по всички части включени в основни строителни дейности по инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот " по следните обособени позиции: Обособена позиция 1:Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци: Подобект 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци”.Подобект 2: Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244А.Подобект 3: Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна”, северно от съществуващия пазар, източно от ул. ”Димчо Дебелянов” и южно от УПИ І4402 и УПИ Хобщ. Подобект 4: Рехабилитация на ул.”д-р Лонг” от ул." ул."Макгахан" до площад „20 – ти Април” – от о.т. 472 до 474. Подобект 5: Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 гр. Панагюрище. Обособена позиция 2: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна княгиня” от ул. „Иван Соколов” до ул. „Марин Шишков” – от о.т. 213, през о.т. 198, о.т. 93 до о.т. 31. Обособена позиция 3: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна Княгиня” от ул. „Марин Шишков” до ул. „Нистор Ружеков” - от о.т. 31 до о.т. 14 и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Райна Княгиня” до ул. „Кръстьо Чолаков” – от о.т. 14 до о.т. 180. Обособена позиция 4: Реконструкция и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Кръстьо Чолаков” до ул. „30-ти декември” - от о.т. 180 до о.т. 372 и и от о.т. 372, през о.т. 832, 394, 743, до о.т.748. Обособена позиция 5: Реконструкция на ул.”Цар Освободител” Подобект 1: Реконструкция на тротоари на ул.”Цар Освободител” от ул.”30-ти Декември” до пл."Цар Освободител" – от о.т 748 през о.т. 751, до о.т. 753, и реконструкция на детска площадка;Подобект 2: Реконструкция на тротоари и улично платно ул. ”Цар Освободител” от пл."Цар Освободител” до ул. "Генерал Скобелев" – от о.т. 731 през о.т. 734, о.т. 733, от. 735 до о.т. 682. Обособена позиция 6: Рехабилитация на ул.”Цар Освободител” Подобект 1: Реконструкция на тротоари и улично платно ул.”Цар Освободител” от ул. "Генерал Скобелев" до ул. "Богдан Овесянин" – от о.т. 682 през о.т. 684, о.т. 682, о.т. 681, о.т. 698а до о.т. 445; Подобект 2: Ремонт на обществена тоалетна на ул.”Цар Освободител”

file icon pdf Решение № 13 от 14.03.2014 г.

file icon pdf Покана за участие

file icon doc Приложения

file icon pdf Решение № 17 от 07.04.2014 г. за класиране

 

 

Последно променен на Понеделник, 07 Април 2014 14:11