ИдентификацияМестоположение Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Територия – 598, 6 кв. км

Брой населени места – 9 : Панагюрище /административен център/, селата Бъта, Баня, Попинци, Левски, Елшица, Поибрене, Оборище, Панагюрски колонии.

Брой жители – 30 240

Община Панагюрище е разположена в централната част на Средна гора, в Панагюрската котловина по поречието на р. Луда Яна. Средната надморска височина е 683 м. От общата територия на общината най-голям е относителният дял на горския фонд – 46,69%. При посещението си в Панагюрския край през миналия век проф. Константин Иречек казва, че тук са най-разкошните букови гори, които е виждал.


На територията на общината са разположени и няколко  лечебни минерални извора.

Административният център Панагюрище се намира на 87 км от столицата София, на 78 км от Пловдив и на 42 км от областния център Пазарджик. Местоположението предлага удобни връзки със София и Пловдив по автомагистрала “Тракия” – международен път Е-80, с отклонение при с. Гелеменово.

Панагюрище е център на медодобивната промишленост, на високите технологии в оптико-механичното, оптико-електронното, лазерно и прецизно уредостроене.

Панагюрище предлага отлични възможности за инвестиции, за създаване на успешни партньорства и ефективност на вложенията.

Доказателство за адекватната политика в областта на местното икономическо развитие е международният сертификат “Община готова за бизнес разивтие”, защитен от Общинска администрация – Панагюрище през 2004 г., както и полученият през октомври т. г. сертификат по ISO 9001:2000 за качество на управлението.

Приоритет в Стратегията за развитие на общината имат значими инфраструктурни проекти, като за реализирането им се търсят инвестиции чрез европейски програми, чрез публично-частни партньорства и национални фондове.

Природните дадености, богатото културно-историческо наследство и сърдечността на хората превръщат Панагюрския край във все по-привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи.

Празниците на Панагюрище стартират през м. април с националния фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен “Родолюбие”, по време на който градът става наистина столица на млада България. На 1 и 2 май тук по традиция се провежда националното честване на годишнините от Априлската епопея и тогава Панагюрище се превръща отново в столица на България, посреща много гости и печели много приятели.

Община Панагюрище е член на НСОРБ, регионалната асоциация “Хебър” и туристическата асоциация “Средногорска съкровищница”. Панагюрище е съучредитор и седалище на Националното сдружение на възрожденските градове в България, радетел за съхраняването на националната ни културна идентичност в общия Европейски дом.
Последно променен на Неделя, 20 Януари 2013 14:50