ИдентификацияДоставка и монтаж на противопожарна техника по проект Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Баня, общ. Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Баня, общ. Панагюрище” по мярка 226 "Възстановяване на горският потенциал въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Решение

Обявление

file icon doc Документация

file icon zip Инвестиционен проект

file icon pdf Разрешение за строеж

Приложение 4

file icon pdf Решение № 11 от 10.03.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 24.03.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 31.03.2014 г.

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП отваряне на ценово предложение за обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Баня, общ. Панагюрище” по мярка 226 "Възстановяване на горският потенциал въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

file icon pdf ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

file icon pdf Решение за избор на изпълнител


Последно променен на Понеделник, 19 Май 2014 12:05