Бюджет, отчет и публични обсъждания Печат Е-мейл

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2019-та година

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2019-та година.

На основание чл.140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет,

каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе

на 15.09.2020 г. (вторник) от 16:00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

С материалите по Отчета на Бюджет 2019 можете да се запознаете на интернет страницата на Община Панагюрище, раздел „Бюджет, отчети и публични обсъждания”.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет и на електронната поща obs5@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. 0357 60051.


Христо Калоянов,

Председател на Общинския съвет

20.08.2020 г.


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2020 година

дата: 28.04.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2020 година

дата: 30.07.2020 г.
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020 г.


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2020 година

дата: 24.02.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2020 година

дата: 30.03.2020 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2020 година

дата: 28.04.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2020 година

дата: 22.05.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2020 година

дата: 29.06.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2020 година

дата: 30.07.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2020 година

дата: 25.08.2020 г.БЮДЖЕТ 2020 г.

file icon pdfРешение № 34 от 13.02.2020 г . за приемане на Бюджет 2020

file icon xls Бюджет по пълна бюджетна класификация 2020 г.

file icon pdfПриходи бюджет 2020 г.

file icon pdf Разходи бюджет 2020 г.

file icon pdfКапиталова програма Бюджет 2020 г.


дата: 26.02.2020 г.
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ, 2020 ГОДИНА

file icon pdf ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ, 2020 ГОДИНА

дата: 13.01.2020 г.
ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2020 година.


Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на жителите на общината.


Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище


Публичното обсъждане ще се проведе на 20 януари /понеделник/ от 17.00 часа в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище

Материалите по проекта за бюджет за 2020 година ще бъдат на разположение в приемната на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 13 януари  2020 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2020 година могат да се представят в деловодството на Центъра за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: obstina@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

дата: 07.01.2020 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2018-та година

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2018-та година.

На основание чл.140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет,
каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе

на 16.08.2019 г. (петък) от 16:00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

С материалите по Отчета на Бюджет 2018 можете да се запознаете на интернет страницата на Община Панагюрище, раздел „Бюджет, отчети и публични обсъждания”.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет и на електронната поща obs5@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси  - тел. 0357 60051.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за 2018 година

дата: 08.08.2019 г.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019 година


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за четвърто тримесечие на 2019 година-Годишен отчет 2019

дата: 24.02.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тримесечие на 2019 година

дата: 29.10.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2019 година

дата: 29.07.2019 г.

 file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2019 година

дата: 07.05.2019 г.

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019 година


file icon zip  Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2019 година

дата: 30.01.2020 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2019 година

дата: 11.12.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2019 година

дата: 28.11.2019 г.

 file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2019 година

дата: 29.10.2019 г.

 file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2019 година

дата: 17.09.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2019 година

дата: 14.08.2019 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2019 година

дата: 29.07.2019 г.

 file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2019 година

дата: 24.06.2019 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2019 година

дата: 28.05.2019 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2019 година

дата: 22 април 2019 г.

 file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2019 година

дата: 26 март 2019 г.

file icon zip  Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2019 година

дата: 25 януари 2019 г.


БЮДЖЕТ 2019 година


file icon pdf Решение № 637 от 06.02.2019 година

file icon xlsБюджет 2019 по пълна бюджетна класификация

file icon pdf Приходи бюджет за 2019 година

file icon pdfРазходи бюджет за 2019 година

file icon pdf Инвестиционна програма за 2019 година

дата: 08.02.2019 г.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ, 2019 ГОДИНА

file icon pdfОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ, 2019 ГОДИНА

Дата: 31.12.2018 г.

ПОКАНА

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2019 година.

Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта за бюджет за 2019 година на Община Панагюрище

 при следния

ГРАФИК

08 януари 2019 година

с. Поибрене  9:00 ч. до 10:00 ч.  - Клуб на пенсионера


с. Оборище Â  10:30 ч. до 11:30 ч. - Заседателна зала в Кметството

с. БаняÂ14:00 ч. до 15:00 ч.- Кметски кабинет


с. Бъта   - 15:15 ч. до 16:15 ч. Клуб на пенсионера

09 януари 2019 година

с. Попинци  -  9:00 ч. до 10:00 ч.  - Кметски кабинет


с. Елшица 10:30 ч. до 11:30 ч. - Кметски кабинетс. Левски   13:00 ч. до 14:00 ч.  - Ритуална зала на Кметството


с. Панагюрски колонии    - 15:00 ч. до 16:00 ч.   - Клуб на пенсионера


10 януари 2019 година

гр.Панагюрище 17:00 часа   - Сесийна зала в сградата на Община

Панагюрище

Материалите по проекта за бюджет за 2019 година ще бъдат на разположение в приемната на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 31 декември  2018 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2019 година могат да се представят в деловодството на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: obstina@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Дата: 18.12.2018 г.

27.08.2018г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2017-та година

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2017-та година.

На основание чл.140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет,
каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе съгласно следния

Г Р А Ф И К:

с.Поибрене 12.09.2018г. /сряда/, 10.00ч.  Клуб на пенсионера

с.Оборище 12.09.2018г. / сряда/, 11.30ч.– Кметство с.Оборище
с.Баня  12.09.2018г./ сряда /, 13.00ч.– Кметство с.Баня

с.Бъта 12.09.2018г. / сряда, 14.30ч.   – Клуб на пенсионера
с.Елшица  12.09.2018г. / сряда/, 16.00ч. – Кметство с.Елшица
с.Левски 13.09.2018г. / четвъртък /, 10.00ч.    – Кметство с.Левски

с.Попинци  13.09.2018г. /четвъртък/, 11.30ч. – Кметство с.Попинци
с.Панагюрски колонии 13.09.2018г./четвъртък /,14.00ч.– Клуб на пенсионера
гр.Панагюрище  13.09.2018г. /четвъртък 17.00ч.  – Сесийна зала на Общинския съвет.


С материалите по Отчета на Бюджет 2017 можете да се запознаете на интернет страницата на Община Панагюрище, раздел „Бюджет, отчети и публични обсъждания”.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинския съвет и на електронната поща obs5@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси тел. 0357 60051.


Христо Калоянов,

Председател на Общинския съвет
file icon zipГФО 2018 - част I

file icon zip ГФО 2018 - част II

дата: 18.11.2019 г.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за четвърто тримесечие на 2018 година

дата: 25.01.2019 г.

 file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тримесечие на 2018 година

дата: 30.10.2018 г.

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2018 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2018 година


МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018

 file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2018 година

дата: 30.01.2019 г.

 file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2018 година

дата: 12.12.2018 г.

 file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2018 година

дата: 26.11.2018 г.

 file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2018 година

дата: 30.10.2018 г.

 file icon zip  Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2018 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2018 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2018 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2018 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Април 2018 година

file icon zip  Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Март 2018 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Февруари 2018 г.

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Януари 2018 гБЮДЖЕТ 2018 г.


file icon pdf Решение № 463 от 01.02.2018 г.

file icon xls Бюджет 2018 по пълна бюджетна класификация

file icon pdf Приходи бюджет за 2018 г.

file icon pdf Разходи бюджет за 2018 г.

file icon pdf Инвестиционна програма за 2018 г.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017


file icon zip  Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второ тримесечие на 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за трето тримесечие на 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за четвърто тремесечие на 2017 годинаМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.Декември 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2017 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2017 година


file icon xlsБюджет 2017 г. по пълна бюджетна класификация

file icon pdfРешение № 290 от 31.01.2017 г. за приемане на Бюджет 2017 г. на Община Панагюрище


file icon zipГодишен финансов отчет 2016 г.


 


file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Декември 2016 година

file icon zip  Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Ноември 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Октомври 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Септември 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Август 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юли 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Юни 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Май 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Април 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Февруари 2016 година

file icon zip Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Януари 2016 година.zip


file icon xlsБюджет 2016 г.

file icon pdf Решение 32 от 28.01.2016 година за приемане на Бюджет 2016


file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. декември 2015 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства м.Юни 2015 година

file icon zipОтчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м. Март 2015 година