Община Панагюрище обявява начало на процедурата за финансиране на местни творци по проект "Панагюрище - духовност и творчество в едно" Печат Е-мейл
Написано от PR   ОБЯВА

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВАТА НА МЕСТНИ ТВОРЦИ ЗА 2024 ГОДИНА

ПАНАГЮРИЩЕ – ДУХОВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ЕДНО

І. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Творци, родени или с адресна регистрация в община Панагюрище.

2. Културни институти, неправителствени организации и творчески сдружения, регистрирани на територията на община Панагюрище.

3. Финансират се проекти, свързани със:

  • Ø Създаване, съхраняване и разпространение на научни изследвания, документални издания, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на общината и художествена литература.
  • Ø Възстановки, спектакли и други, свързани със значими събития, включени и в културния календар на Община Панагюрище.

4. Културните организации и творци могат да кандидатстват в една сесия с един проект.


ІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

1. Оценяването на проектите се осъществява от външна експертна комисия, която се определя от ПК  „Образование, култура, младежки дейности и спорт” към Общински съвет – Панагюрище.

2. Критерии  за оценяване на проектите:

  • Ø За научна, изследователска и краеведска литература – значимост на темата за историческата памет на града и населените места в общината, историческа и фактологическа достоверност.
  • Ø Оригиналност на проекта, свързан с историята, културата и традициите на община Панагюрище.
  • Ø Висока художествена стойност на представените произведения.
  • Ø Качество и обществена значимост на културния продукт.
  • Ø Съответствие с характеристиката на културната среда на общината.
  • Ø Реалистичен бюджет.

3. Рецензията за одобрените проекти от експертната комисия се представя на ПК „Образование, култура, младежки дейности и спорт” към Общински съвет–Панагюрище, която определя средствата за финансова подкрепа на всеки одобрен проект.


ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. file icon doc Формуляр за кандидатстване се получава от Центъра за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище или от интернет страницата на Общината: www.panagyurishte.org.

2. file icon rtf Декларация, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679..

3. Завършен, готов за печат ръкопис на хартиен носител в 2 екземпляра.

4. Анотация на произведението.

5. Оферта от издателство или план–сметка от автора.

6. Творческа биография на кандидата.

ІV. СРОК ЗА УЧАСТИЕ

1. Срокът за представяне на проектите e до 11 юли 2024 година.

2. Срокът за обявяване на одобрените проекти на интернет страницата на Община Панагюрище е до 12 август 2024 година.

3. Проектите се подават в Община Панагюрище в Центъра за административно обслужване /партер/  или по пощата на адрес: град Панагюрище, п.к. 4500,  пл. „20-ти април” №13, ст. 307.


V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОТПЕЧАТВАНЕТО НА КНИГИ

1. Община Панагюрище получава 20% от тиража на книгите, които ще бъдат предназначени за рекламна дейност и награди.

2. За отпечатването на книги е препоръчително да има редактор, който да поема отговорност за   достоверността или художествеността на текстовете.

За контакти и информация: тел.: 0357/ 60078

Последно променен на Вторник, 11 Юни 2024 06:52