ИдентификацияВажно С Ъ О Б Щ Е Н И Е за пчеларите Печат Е-мейл
Написано от PR   

В изпълнение на разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

От 26.04.2024 г. до 30.04.2024 г. (в зависимост от метеорологичната обстановка) ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия Пловдив – Панагюрище, с продукт за растителна защита препарат – НАСА ТАФ. Активно вещество 360г/л глифозат.

Производител и дистрибутор на продукта е „АГРИЯ“ АД, гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе “.

Собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.