ИдентификацияОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ РАЗКРИВА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


Община Панагюрище ще разкрие нова социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, считано от 01.12.2022 година. Това е поредна стъпка за разширяване на мрежата от социални услуги със стремеж за най-високо качество при ефективно и ефикасно управление на социалните, техническите и икономическите ресурси на общината.

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към пълнолетни лица с физически увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа.

Центърът ще осигурява среда близка до семейната,  при която лицата ще получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите ще бъдат насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност.

Потребителите ще бъдат лица над 18 години, с физически увреждания и висока степен на зависимост от грижа.

Социалната услуга ще осигурява възможност да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Капацитетът на услугата е 12 места, в това число 2 места за заместваща грижа.

Дейностите по подкрепа ще се предоставят от екип от 10 щатни бройки.

Уверени сме, че с разкриването на новата социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания ще увеличим подкрепата за целевата група – пълнолетни лица с увреждания. Чрез социалната услуга ще разширим обхвата на нуждаещите се от подкрепа лица и достъпът до услуги за социално включване.


От 04.11.2022 година стартира набирането на екип за социалната услуга. Подбробна информация за реда и условията на подбора може да намерите в секция „Свободни работни места“ на официалната интернет страница на Община Панагюрище на адрес: О Б Я В Л Е Н И Е (panagyurishte.bg)

Последно променен на Четвъртък, 03 Ноември 2022 13:16