ИдентификацияОт 2 август област Пазарджик премина в червената COVID зона Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


Област Пазарджик от 2 август е в червената Covid зона със заболеваемост 264 на 100 000. Най-тревожна е обстановката в общините Панагюрище (заболеваемост 346 на 100 000) и Пещера (заболеваемост 331 на 100 000). В общините Пазарджик и Септември заболеваемостта е над 200 на 100 000. Най-слабо е разпространението на заразата в община Сърница – едва 21 на 100 000.

Според директора на РЗИ Пазарджик д-р Хюля Шериф към момента няма натиск върху здравните заведения. По-голямата част от новозаразените с коронавирус се лекуват при домашни условия.

 

На територията на областта, със заповед на  директора на РЗИ Пазарджик, са въведени следните временни противоепидемични мерки за срок от 28.07.2022 г. до 28.08.2022 г.:

1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, в обществен градски транспорт, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Задължителното носене на защитна маска за лице не се отнася за деца до 6 – годишна възраст.
2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.
3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

4. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито; осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
6. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.


Възможно е противоепидемичните мерки да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Надяваме се, че спазвайки въведените мерки, община Панагюрище ще успее максимално бързо да се върне към нормалните условия за работа и живот.


Последно променен на Сряда, 03 Август 2022 13:32