ИдентификацияКампания за безвъзмездно предаване на масово разпространени отпадъци Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


В периода 27 Юни – 01 Юли 2022 година, Община Панагюрище организира кампания за безвъзмездно предаване на масово разпространени отпадъци – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Отпадъците могат да бъдат предадени на следните площадки, притежаващи разрешение по чл.37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за съхранение и третиране на отпадъци:

1.    „Немезис“ ООД с местоположение гр. Панагюрище, местност „Дойчева чешма“ в двора на бившето ДЗС, лице за контакт – Стойна Банска, 0887 204 542;

2.    „Промагро трейд 68“ ЕООД с местоположение гр. Панагюрище, ул. „Павел Хаджисимеонов“ № 54, лице за контакт – Димитър Топалов, 0888 748 784;

3.    „Металвест София“ ЕООД  с местоположение гр. Панагюрище, УПИ VII-4872, кв. 238Б – ул. „Калина“, лице за контакт – Димитър Лулчев, 0898 456 441.

Последно променен на Сряда, 22 Юни 2022 13:08