ИдентификацияИнформационна среща „Панагюрище – европейски град на спорта 2022“ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


При голям интерес премина организираната от Община Панагюрище информационна среща, посветена на одобрената от Асоциацията на европейските градове и столици на спорта (ACES EUROPE) кандидатура на Панагюрище за „Европейски град на спорта“ за 2022 година, която се проведе на 28 февруари.

Призът е признание и мотивация за разгръщане на  потенциала за развитие на благоприятните условия за занимания със спорт за всички възрастови и обществени групи, както и за разширяване и обогатяване на Спортния календар.

По време на срещата бяха обсъдени различни възможности за финансиране на проекти в рамките на програма „Панагюрище – европейски град на спорта 2022“, с основна визия спортът да достига до все повече жители на Панагюрище и да създава чувство за съпричастност, което в дългосрочна перспектива ще гарантира устойчивост на резултатите от инициативата.

Мисията на Програмата е: Да мотивира и стимулира многообразни публични и частни инициативи в сферата на спорта за подобряване на здравния статус и качеството на живот на хората.

Целта е през 2022 година в община Панагюрище да се реализират многообразни и иновативни спортни събития, базирани на следните основни принципи:

-          Популяризиране – извеждане на спорта от спортните зали и демонстрация на спортни дейности на нетрадиционни за спорт места;

-          Участие – стимулиране на масово участие и повишаване културата на активност;

-          Споделяне – организиране на общностни турнири, състезания и други между различни професионални гилдии и групи по интереси.


На срещата бе обявено и началото на  конкурс за проектни предложения в сферата на спорта в следните направления:

Направление 1: ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ СПОРТ - Организиране и провеждане на спортни дни/празници и други спортни събития в детски градини, училища, публични институции и фирми.

Направление 2: СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ - Организиране и провеждане на събития за масов спорт на открито, с цел популяризиране на различни видове спортове и постигане на социални ефекти чрез спорт.

Направление 3: ЗДРАВЕ И ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СПОРТ - Организиране и провеждане на събития, посветени на здравословния и активен начин на живот.

С проектни предложения могат да кандидатстват: спортни клубове, образователни институции, кметства, публични институции, представители на частния и неправителствения сектор и всички заинтересовани страни.

Размерът на финансовата подкрепа от Община Панагюрище за реализирането на един проект е до 2 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 март 2022 г., до 17:30 часа.

Правилата и необходимите документи за кандидатстване са публикувани в секция „Панагюрище – европейски град на спорта 2022“ в сайта на Община Панагюрище (https://www.panagyurishte.bg).

Община Панагюрище вярва, че заедно можем да реализираме нови възможности за практикуване на спортни занимания за подобряване на здравния статус и качеството на живот на всички ни.Последно променен на Сряда, 02 Март 2022 13:48