Обяви нови Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


ОБЯВА


Днес, 03.08.2021 г., във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община ПАНАГЮРИЩЕ: гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта, с. Поибрене и с. Попинци.

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15


Вакантна длъжност във военно формирование 24620 – Свобода за приемане на военна

служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-544/22.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна

длъжност за офицер (капитан / старши лейтенант / лейтенант) и една (1) вакантна

длъжност за сержант (старшина) във военно формирование 24620 – Свобода, които следва да се заемат

от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).


Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявената длъжност,

необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик, офисите за военен отчет в гр. Пазарджик, Лесичово, Батак, Ракитово, Велинград, Сърница, Панагюрище, Стрелча, Брацигово, Пещера, Белово, Септември и/или на телефони: 0885108129, 034445463


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 28.07.2021 година.
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - ПАЗАРДЖИК

Със заповед № ОХ-574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 155 вакантни длъжности в Сухопътни войски, във в.ф. 24150 – Стара Загора, 52740 – Хасково, 54100 - Ямбол, 34750 – Карлово, 24490 - Асеновград и 42600 - Мусачево, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.


 Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 18.08.2021 година.

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 24.11.2021 г. до 01.12.2021 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасков, Карлово, Казанлък, Асеновград и Мусачево

file icon pdf ОБЯВА


Протокол за разпределение на пасища и ливади за стопанската 2021 - 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.06.2021 г. (ВТОРНИК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД СТОПАНСКИЯ ДВОР НА НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, КОИТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;
2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;
3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.
4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);
6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;
7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;
8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;
9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;
10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039


file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf СПИСЪК ДЛЪЖНОСТИ

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ


file icon doc Приложение 1

file icon doc Приложение 2


ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН -ПАЗАРДЖИК

ОБЯВА


 за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, без провеждане на конкурс

 Със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, определени за приемане на военна служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина без провеждане на конкурс.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 29.10.2021 година


ОБЯВА

 Относно вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурси

 Със заповед № МЗ ОХ-949 от 19.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 16 (шестнадесет) вакантни длъжности във военни формирования от състава на СКСО, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

 Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 20.01.2021 година.


Представяне на предварителен проект на Генерален план за организация на движението на община Панагюрище

Община Панагюрище съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че е изготвен предварителен проект на Генералния план за организация на движението на община Панагюрище. Неговата основна цел е да даде оптимални решения  за повишаване на безопасността на транспорта и подобряване на трафика в града.

Всяка една негова част ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Панагюрище https://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2543&Itemid=114, както и ще бъде подложена на обществено обсъждане на 26 ноември 2020 г., четвъртък, от 15:00 часа в камерна зала на Театър Дом-паметник.

Мнения, становища и препоръки от гражданите, които искат да вземат отношение по проекта да се подават по електронна поща: obstina@abv.bg или на Публичното обсъждане. Ако предложенията са подходящи, те ще бъдат отразени.

file icon pdf 1.1. Съществуващо знаково стопанство

file icon pdf 1.2. Съществуващо знаково стопанство

file icon pdf 1.3. Съществуващо знаково стопанство

file icon pdf 1.4. Съществуващо знаково стопанство

file icon pdf 1.5. Съществуващо знаково стопанство

file icon pdf 2.1. Класификация на първостепенната улична мрежа

file icon pdf 2.2.Организация на транзитното движение

file icon pdf 2.3. Спирки на МОПТ, таксиметрови стоянки

file icon pdf 2.4.Режими за движение на определени ППС - товарни, с животинска тяга

file icon pdf 2.5. Режим на престой и паркиране

file icon pdf 2.6. Синя зона и платено паркиране

file icon pdf 2.7.Посочност

file icon pdf 2.8. Предимство на преминаване

file icon pdf 2.9. Пешеходство и велосипедно движение

file icon zip ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО – СОФИЯ УВЕДОМЯВА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.8 ОТ РЕГЛАМЕНТ 436/2009Г.,   В СРОК ДО 15.01.2021г. ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА ГРОЗДЕ – РЕКОЛТА 2020 Г.

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА В  ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО – ПЛОВДИВ С АДРЕС –  ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „САНКТ ПЕТЕРБУРГ” №67,  ТЕЛ.: 032 622 688.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СРОК, ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГРОЗДЕ, НЕ ОБЯВИЛ РЕКОЛТАТА И НАРУШИЛ ЧЛ.8 ОТ РЕГЛАМЕНТ 436/2009Г., СЕ НАКАЗВА С ГЛОБА ОТ 500 ДО 1000 ЛВ. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ОТ 2 000 ДО 10 000 ЛВ. ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ.

ИАЛВ

ГРАД СОФИЯО Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования
от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбинаfile icon pdf ОБЯВА


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

  

Общинска администрация – Панагюрище, област Пазарджик, на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ съобщава, че в ДВ бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародвана Заповед № ТУ-172/26.10.2020 г. на Областен управител на област с административен център гр. Пазарджик за одобряване на план на новообразувани имоти на земеделска земя, предоставена на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата на гр. Панагюрище и на с. Поибрене, община Панагюрище.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областен управител-Пазарджик пред Районен съд – Панагюрище в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник.гр. Панагюрище

06.11.2020 г.

ОБЯВА

за вакантни длъжности във Военно географски център – Троян за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или чужбина след провеждането на конкурс

file icon pdf ОБЯВА

Относно вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс

 Със заповед № ОХ-789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 вакантни длъжности в Сухопътни войски, във в.ф. 28610 – София, 24150 – Стара Загора, 52740 – Хасково, гарнизон Ямбол, 34750 – Карлово, 54060 – Шумен, 24490 - Асеновград, 44220 – Пловдив и 42600 - Мусачево, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 03.11.2020 година.

ОБЯВА

за вакантни длъжности във Военно географски център – Троян за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или чужбина след провеждането на конкурс

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

за вакантна длъжност във военно формирование 22780 – Долно Камарци за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВА
ОБЯВА

за вакантни длъжности във военно формирование 18270 – Горна Малина за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВА
ОБЯВА

за вакантна длъжност във военно формирование 22980 – София от състава на СКС за приемане на военна служба на лице, завършило граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – град Пазарджик


Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи  в землища от Община Панагюрище, за стопанската 2020 -20201г.


- Заповед №РД-04-809/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021 г. в землището на с. Попинци.

- Заповед №РД-04-808/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с. Поибрене.

- Заповед №РД-04-807/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на гр.Панагюрище.

- Заповед №РД-04-805/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с.Баня.

- Заповед №РД-04-804/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с.Бъта.

- Заповед №РД-04-803/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване на земеделски земи с начин на ползване Трайни насаждения по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с.Бъта.

- Заповед №РД-04-832/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване на земеделски земи с начин на ползване Трайни насаждения по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с.Поибрене.

- Заповед №РД-04-834/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване на земеделски земи с начин на ползване Трайни насаждения по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с.Баня.

Предвид разпоредбите на чл.37в, ал.5, от ЗСПЗЗ,  е необходимо да обявите заповедите в едно с приложенията в сградите на съответните кметства и на интернет страницата на община Панагюрище.

file icon zip Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища от Община Панагюрище, за стопанската 2020 -20201г.

ОБЯВА

за вакантни длъжности във военно формирование 18270 – Горна Малина за приемане на военна

служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВАОБЯВА

за вакантна длъжност във военно формирование 22780 – Долно Камарци за приемане на военна

служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници
във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


file icon zip ОБЯВА И ПРИЛОЖЕНИЯ


ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН -ПАЗАРДЖИК

4400 гр. Пазарджик, ул.”Втори Януари” № 10, тел. 034 / 445-463ОБЯВА

Относно вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс.

Със заповед № ОХ-669/19.18.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 вакантни длъжности в Съвместното командване на силите във в.ф. 48940 – Бургас, 54850 – Бургас, 54860 – Бургас, 54630 – Бургас, 54680 – Бургас, 22720 – Смядово, 28860 - Горна Малина, 32450 – Мокрен и 22980 - София, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 16.10.2020 година.
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН -ПАЗАРДЖИК

4400 гр. Пазарджик, ул. «Втори Януари» № 10, тел. 034 / 445-463


ОБЯВА

Относно вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурси.

Със заповед № МЗ ОХ-632 от 11.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности във военно формирование 52750 – София (СКИС), които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 02.10.2020 година.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ  ЗСПЗЗ ,

УВЕДОМЯВА,

че заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на  Община Панагюрище,

ще бъдат проведени по следния график:


ЗЕМЛИЩЕ

ДАТА

2020 г.

ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

с. Баня

17.08.

24.08.

27.08.

09:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Бъта

17.08.

24.08.

27.08.

11:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Попинци

17.08.

24.08.

27.08.

14:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Поибрене

17.08.

24.08.

27.08.

15:00

ОСЗ-Панагюрище

гр. Панагюрище

17.08.

24.08.

27.08.

17:00

ОСЗ-Панагюрище

Приканваме всички ползватели, подали заявления за участие в масиви за ползване, да се явят на заседанията на комисията.

Председател на комисията:……..…….

Радостина Гарчева – гл. експерт ОСЗ

Адрес на ОСЗ – Панагюрище: гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15,       тел. 0357\ 6 70 04

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.ПазарджикЗАПОВЕД

№ РД-07-87/05.08.2020 г.

Гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:


НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Попинци, община Панагюрище, за стопанската 2020 -2021 г.  в състав:

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище ;

и членове:

 1. Цонка Станчева  – ст. експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Стоянка Ставрева - кмет на с. Попинци или оправомощено длъжностно лице; 
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.


Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Попинци и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик


ЗАПОВЕД

№ РД-07-86/05.08.2020 г.

Гр. Пазарджик


На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:


НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи / трайни насаждения/  в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав:

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и членове

 1. Цонка Станчева -  ст.експерт ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик:
 4. Иван Пандуров - кмет на с. Поибрене или оправомощено длъжностно лице;
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.


Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Поибрене и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик


ЗАПОВЕД

РД-07-90/ 05.08.2020 г.

Гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал. 1, изр. второ от ППЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище;

и членове:

 1. Цонка Станчева – старши  експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Никола Белишки – кмет на община Панагюрище или оправомощено длъжностно лице; 
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.


Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на община Панагюрище и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.ПазарджикЗАПОВЕД

№ РД-07-88/05.08.2020 г.

Гр. ПазарджикНа основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:


НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Бъта, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав:


Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище ;

и членове:

 1. Цонка Станчева – ст. експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик;
 4. Георги Александров - кмет на с. Бъта или оправомощено длъжностно лице;
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Бъта и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик. 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.ПазарджикЗАПОВЕД

№ РД-07-83/ 05.08.2020 г.

Гр. ПазарджикНа основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:


НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ в землището на с. Бъта, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав:


Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище ;

и членове:

 1. Цонка Станчева – ст. експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик;
 4. Георги Александров - кмет на с. Бъта или оправомощено длъжностно лице;
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Бъта и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик


ЗАПОВЕД

№ РД-07-89/ 05.08.2020 г.

Гр. Пазарджик


На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:


НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Баня, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав:


Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и членове:

 1. Цонка Станчева – старши експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Димитър Арбалиев- кмет на с. Баня или оправомощено длъжностно лице;
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Баня и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик


ЗАПОВЕД

№ РД-07-85/ 05.08.2020 г.

Гр. Пазарджик


На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:

 НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ в землището на с. Баня, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав:


Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и членове:

 1. Цонка Станчева – старши експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Димитър Арбалиев- кмет на с. Баня или оправомощено длъжностно лице;
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Баня и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.


О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани,

освободени от военна служба - без провеждане на конкурс през 2020 годинаfile icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА за набиране кандидати за военна служба в НВУ "Васил Левски" - Велико Търново

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВЯВАМ:

І. Критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с АРТ методи:


1.Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център за асистирана репродукция.

2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.

3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.

4. Да са здравно осигурени – с непрекъснати здравноосигурителни права.

ІІ. Необходими документи:

 1. Заявление по образец ( приложение № 1).
 2. Декларация ( приложение № 2).

3. Лична карта на заявителя и на съпруга/партньора (документите се връщат след сверяване на данните в заявлението).

4. Писмена декларация в свободен текст, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

5. При двойки във фактическо съжителство - писмена декларация в свободен текст за удостоверяване на семейното положение.

6. Заповед за одобрение или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на директора на Центъра за асистирана репродукция.

7. Удостоверение за брутния доход на семейството/двойката във фактическо съжителство за предходните дванадесет месеца.


ІІІ. Място и срок за подаване на документите:


Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Център за административно обслужване при Община Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13 от 28.07.2020 година до 18.08.2020 година.НИКОЛА БЕЛИШКИ/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЯВА

за вакантни длъжности от Сухопътни войски на Българската армия

Обявяване

на вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Относно вакантни длъжности в „Национална гвардейска част“ за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурси

file icon pdf ОБЯВА
Обява

за набиране на кандидати за вакантна длъжност във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите,

за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше образование в страната или в чужбина
file icon pdf ОБЯВА


file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОБЯВА

за приемане на служба в доброволния резерв на Българската армия

(с провеждане на конкурс)


file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.06.2020г.(ПОНЕДЕЛНИК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД СТОПАНСКИЯ ДВОР НА НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, КОИТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;
2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;
3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.
4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);
6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;
7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;
8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;
9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;
10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. И. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. И. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039
ОБЯВА

за набиране на кандидати за вакантна длъжност във военно формирование 26690 - Павликени

за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдивfile icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

file icon pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

ОБЯВА

за обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили

за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.05.2020Г.(ПЕТЪК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039


Последно променен на Вторник, 03 Август 2021 13:39