Стартира изплащането на стипендии на даровитите деца в община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Radka Kosturkova   


Експертно – консултативна комисия, назначена със Заповед № 748/ 27.11.2017 година на кмета на община Панагюрище, оцени и класира подадените на втора сесия искания за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище.

От 5 декември до 19 декември 2018 година ще се изплащат стипендиите и еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Панагюрище, които са кандидатствали и са одобрени от комисията. Средствата ще се получават от родител/ настойник срещу представен документ за самоличност, в сградата на Община Панагюрище, етаж 1, стая № 1 /входът срещу читалището/, всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа.

В изпълнение на чл. 35 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на община Панагюрище, протокол с решението на Експертно – консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище е публикуван на интернет страницата на Община Панагюрище /Обяви и съобщения/.Стартира изплащането на стипендии на даровитите деца в община Панагюрище