ИдентификацияСЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ НА МПС Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Във връзка с реализирането на проект: „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище”  с под обекти:  ул. „Райна Княгиня“, ул. „Делчо Уливеров“, ул. „Петър Горанов“, бул. „Пятигорск“, ул. „Петко Мачев“, ул. „Стоил Финджеков“, ул. „Искрьо Мачев“, ул. „Орчо Войвода“, ул. „Георги Бозаджиев“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Макгахан“ ще бъдат въведени временни ограничения на движението с  частично затваряне на улици, както следва:

УЛ. „РАЙНА КНЯГИНЯ”

Срок на действие на ограничението:  от 20.09.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук

УЛ. „ДЕЛЧО УЛИВЕРОВ“

Срок на действие на ограничението:  от 20.09.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук

УЛ. „ПЕТЪР ГОРАНОВ“

Срок на действие на ограничението:  от 20.09.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук

БУЛ. „ПЯТИГОРСК“

Срок на действие на ограничението:  от 20.09.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук - етап 1,  Виж тук - етап 2

УЛ. „ПЕТКО МАЧЕВ”

Срок на действие на ограничението:  от 20.09.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук

УЛ. „ИСКРЬО МАЧЕВ”

Срок на действие на ограничението:  от 20.09.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук

УЛ. „ОРЧО ВОЙВОДА”

Срок на действие на ограничението: от 26.10.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук

УЛ. „СТОИЛ ФИНДЖЕКОВ”

Срок на действие на ограничението:  от 29.10.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук

УЛ. „ГЕОРГИ БОЗАДЖИЕВ”

Срок на действие на ограничението:  от 25.11.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук - етап 1, Виж тук - етап 2, Виж тук - етап 3, Виж тук - етап 4

УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

Срок на действие на ограничението:  от 20.09.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук

УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ”

Срок на действие на ограничението:  от 14.11.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук - етап 1, Виж тук - етап 2, Виж тук - етап 3, Виж тук - етап 4

УЛ. „МАКГАХАН”

Срок на действие на ограничението:  от 03.12.2018 г. до приключване на СМР.

Движението на личен, обществен и договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка ще се осъществява по обходни маршрути – Виж тук - етап 1, Виж тук - етап 2

В случай на допълнително възникнали непредвидени работи срокът за приключване на строителните дейности за всяка от изброените улици може да бъде продължен.

Водачите на МПС да шофират с повишено внимание в указания участък и спазват стриктно вертикалната маркировка.

Движението на МПС ще се нормализира незабавно след приключване на ремонтните дейности.

Община Панагюрище се извинява за причиненото неудобство и призовава водачите на МПС да шофират с повишено внимание по указаните улици, както и да спазват стриктно временната организация на движение.


***

Проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище”

процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Панагюрище”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Последно променен на Четвъртък, 15 Ноември 2018 14:41