ИдентификацияЧетири са подадените проектни предложения за финансиране на младежки дейности Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


За втора поредна година Община Панагюрище предлага форма на организация и възможности за изразяване на инициативността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях проекти, осъществявани на територията на община Панагюрище.

Проектите за младежки дейности са свързани с осъществяването на общинската политика за младежта и средствата за тяхното изпълнение се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства за съответната година.

Четири са подадените проектни предложения за финансиране на младежки дейности:

- Проект „Обичам своя роден край“ на Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея“, село Бъта;

- Проект „По Гергьовден“ на Сдружение с нестопанска цел „На орището“, село Попинци;

- Проект „Едно изкуство – четири стихии“ на Сдружение „Филигран“, град Панагюрище;

- Проект „Турнир по футбол за деца и юноши“ на „Клуб на привържениците на ЦСКА – Панагюрище“.

Постъпилите проектни предложения за финансиране на младежки дейности ще бъдат разгледани от Експертна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектни предложения.