ИдентификацияБЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


От днес, 14.05.2018 година, стартираха профилактичните прегледи на децата от детските градини в град Панагюрище и ДЦДМУ „Дъга“, финансирани от бюджета на Община Панагюрище.

Проектът за ранна диагностика и лечение на заболяванията в детска възраст, изпълняван в сътрудничество между Община Панагюрище и Отделението по педиатрия към МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, град Панагюрище има за цел поетапно да обхване детските градини в останалите населени места в община Панагюрище, както и училищата.

По утвърден график в детските градини ще бъдат извършени прегледи от педиатър, а в ДЦДМУ „Дъга“ освен прегледи от педиатър ще бъдат извършени и лабораторни изследвания. В социалната услуга ще се реализира и съвместна работа между психолога на ДЦДМУ „Дъга“ и психолога на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, град Панагюрище.

След приключване на прегледите и изследванията в детските градини и ДЦДМУ „Дъга“, МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, град Панагюрище ще изготви доклад с анализ на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания.