НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ПАНАГЮРИЩЕ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


В изпълнение на един от приоритетите на Община Панагюрище за подобряване на жизнената среда чрез изграждане на нови кътове за отдих, спортни и детски площадки в общината, завърши изграждането на многофункционална детска площадка в квартал „Драгулин“ в Панагюрище.

Новата многофункционална детска площадка е изградена по проект „Обичам природата и за участвам“ на Национална програма „За чиста и околна среда – 2017“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С участието на жителите от квартал „Драгулин”е почистен и заравнен терена.


За изграждането на многофункционалната детска площадка е поставена ударопоглъщаща настилка, доставени и монтирани са 1 брой бетонов фундамент, 1 брой люлка тип везна, 1 брой комбинирано детско съоръжение за пързаляне и люлеене, 2 броя кошчета за отпадъци и ограда.


Изграждането на многофункционалната детска площадка ще подобри жизнената среда в квартала и ще спомогне за стимулиране на здравословния начин на живот чрез игра, спорт и отдих в приятна среда.