ИдентификацияЗапочва проектирането на втори достъп до квартал Драгулин Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


В изпълнение на един от основните приоритети на Програмата за управление на община Панагюрище 2015-2019 година: Подобряване на общинската инфраструктура и на икономиката в общината и на Инвестиционната програма за 2017 година, започва проектирането на втори достъп до квартал Драгулин.

Във връзка с изграждането на нов обходен път, осъществяващ обходна пътна връзка на квартал Драгулин е необходимо да се обособи проектен имот със съответната площ и да се промени предназначението му. За целта ще бъде изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцелен план (ПП) за трасе на новия обходен път до квартал Драгулин.

Проектното трасе на обходния път започва от моста на река Драгулинска /в края на регулацията при улица „Христо Ботев“ – о.т. 282 и улица „Ягода“ – о.т. 283/, продължава на изток по съществуващ полски път, завива на югозапад до полски път – продължение на улица „Асен Златаров“, с която прави връзка с населеното място и полски път към земеделските земи на изток, продължава на югозапад до билото /източно от паметник „Черешово топче“/, завива на югоизток по съществуващ път и завършва при улица „Малина“ - о.т. 562. Трасето попада в обхвата на Общия устройствен план на община Панагюрище, одобрен и влизащ в сила от 09.09.2017 година.

С изграждането на втори достъп до квартал Драгулин в Панагюрище ще се разреши съществуващият проблем - липсата на обходна пътна връзка на квартала с югоизточната част на града, ще се улесни придвижването на жителите на квартала, ще се облекчи натоварването на централната градска транспортна мрежа, което ще доведе до намаляване на шума и замърсяването на въздуха, както и предпоставките за ПТП.