ИдентификацияПредстои изпълнение на проект „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс –минерална вода“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Община Панагюрище е една от деветте общини с одобрен проект по пилотна схема Инвестиционна програма Минерални води на Национален доверителен екофонд.

Проектът е с наименование „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“.

Общата цел на проекта е икономическо развитие в селския район чрез ефективно използване на природните ресурси на минералната вода в село Баня.

Стойността на проекта е 353 694,46 лева, като от тях 50% е безвъзмездна финансова помощ и 50% собствени средства.

На провелото се вчера редовно заседание на Общински съвет–Панагюрище бе взето решение за актуализиране бюджета на Община Панагюрище във връзка с осигуряването на собствени средства в размер на 176 847,23 лева и стартиране изпълнението на проекта.

Предвидените строително – монтажни работи по проекта са реконструкция на минерален водопровод от КЕИ №№1,2,3,4,5,6 и изграждане на нов събирателен водоем.

Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на качеството и повишаване на количеството на минералната вода и подобряване на  водосъбирателната и водоразпределителната мрежа за минерална вода в село Баня.

Проектът отразява общите цели на ръководството на община Панагюрище за преодоляване на негативните демографски тенденции, за задържане на младите хора, осигурявайки им по-добър живот чрез създаване на условия за развитие на местната икономика, привличане на инвеститори, подобряване привлекателността на средата и развитие на туризма.