ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ХIІI НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН „РОДОЛЮБИE” Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


ХIІI НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ  НА  БЪЛГАРСКА  ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН

„РОДОЛЮБИE


Организатори: Община Панагюрище и Център за подкрепа за личностно развитие - Панагюрище.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за 2016/2017 година.

Дата и място на провеждане: 22 – 23 април, 2017 г., Театър Дом - паметник – Панагюрище.

Посвещава се на  180-тата годишнина  от рождението на Апостола на свободата Васил Левски и

165 години от рождението на Павел Бобеков -  революционер, председател на  Привременно правителство и хилядник по време на Априлското въстание в IV революционен окръг .

ЦЕЛИ: Разпалване на родолюбиви чувства, издигане на националното самочувствие и самосъзнание, популяризиране

на българската песен с патриотична насоченост; откриване и изява на млади таланти в певческото изпълнителско изкуство.


РЕГЛАМЕНТ

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.  Фестивалът има конкурсен характер.

2. В конкурсната програма на фестивала могат да участват индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации до

15 души, разделени в три възрастови групи:

I група – І - ІV клас

II група –V-VIIІклас

III група –ІХ - ХІІ клас

4. В конкурсната програма индивидуалните изпълнители и вокалните формации участват с две песни /допускат се

и авторски песни с фолклорно звучене/. Първата песен - задължително трябва да бъде с патриотично съдържание /за родината, за семейството, за родната природа/. Втората песен  - може да бъде патриотична или забавна. Времетраене до

З минути за една песен. Стилът на песните да бъде близък до оригинала и съобразен с целите на фестивала. По преценка на журито втората песен може да бъде прекъсвана.

5.   Съпровод:

А:   Инструментален съпровод на живо;

Б:   Качествен синбек;

В:   Без съпровод /акапелно/

ЗАБЕЛЕЖКА. Звуковият носител на синбек може да бъде  мини диск или компакт диск.

Организаторите не носят отговорност за неуредени авторски права на участниците. Песни, при които

в  инструментала се дублира основната  мелодия  или глас ще бъдат декласирани.

ІІ. ЖУРИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

1.   Професионално жури

2.  Детско жури

Критерии за оценка

1.  Подбор на репертоара, съобразно възрастта;

2.  Интонация, вокална техника и художественост на изпълнението;

3. Сценична реализация - артистичност, хореография, костюми.

ІІІ. НАГРАДИ

1.  Специална награда на национален фестивал „Родолюбие” – статуетка „ЖИВИЯТ ПЛАМЪК” и  парична награда;

2.   Диплом, медали и купи за индивидуалните изпълнители и формации за I, II, III място за всяка възрастова група;

3.   Награда на Община Панагюрище;

4.   Награда на детското жури;

5.   Награда за музикален ръководител на името на Анна Главчева  /изявен учител по музика от гр. Панагюрище/;

6.   Награда за сценична реализация;

7.   Награди на институции, фондации, предприятия, фирми и др.;

8.  Носителят на наградата „Живият пламък” участва в рекламните материали за следващата година, няма право да

участва в следващото издание на фестивала.

Организаторите си запазват право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение

на материала, без да заплащат право и обезщетения. Записи от фестивала ще бъдат излъчвани по местната,

областни и национални телевизии. Пътните, храната и нощувките са за сметка на участниците.

ІV. УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

V. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО  31 март  2017 ГОДИНА

Адрес: гр. Панагюрище  4500, пл. „20 април” №13

Справки и допълнителна информация на телефони: 0357/600-78,  622-72, GSM: 0885/474 – 431

e -mail: rodolybie_pan@abv.bg


Регламент и заявка за участие

Последно променен на Вторник, 14 Февруари 2017 16:16