ИдентификацияЗапочна реалното изграждане на язовир „Луда Яна“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Днес официално бе даден старта на строителството на язовир за питейно водоснабдяване „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейна вода.

Официалната церемония започна с тържествен водосвет, отслужен от Негово благоговейнство отец Стоян Манолов.


„25 октомври ще остане знаков в историята на Панагюрище, защото днес започва началото на края на една дълго мечтана, лелеяна, най-значимата постигната цел през последните 30 години – стартиране на реалното строителството на язовир „Луда Яна“. Изграждането на язовир „Луда Яна“ ще бъде един от основните водни обекти в страната и с него ще може да се водоснабдяват не само населените места от община Панагюрище, но и населени места от община Пазарджик и община Стрелча. Този язовир ще бъде едно ново бъдеще, ще отвори една нова страница в поминъка на хората от община Панагюрище. Само хората, които са вложили усилия и денонощен труд, за да се постигне тази цел и да стигнем до днешния ден, знаят колко е коствало“, каза в приветствието си кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки.

Господин Белишки припомни историята за строежа на язовир „Луда Яна“ с дългия и труден път, извървян в продължение на повече от 30 години, за да се стигне до подписването на Договора за строителството му на 1 септември 2016 година. Той маркира и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Кметът на общината отправи благодарност към предишното и настоящето Правителството на Република България с Министър-председател Бойко Борисов, който чрез активната си политика определи този обект като знаков и крайно необходим, на Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, на директора на Дирекция „ВиК“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството г-жа Иванка Виденова, на представителите на Световната банка, на общинските съветници в община Панагюрище, експертите, работили неуморно и на жителите на община Панагюрище за разбирането и търпението, на строителите, поели огромната отговорност да изградят язовир „Луда Яна“.

„Нека заедно бъдем част от историята на Панагюрище“, каза в заключение г-н Белишки и пожела успешна и ползотворна работа.

„Положените усилия от нашето правителство в рамките на двата мандата, заедно с подкрепата на Световна банка, дадоха резултат и позволиха този чакан от повече от  30 години проект да се случи“, каза министър Павлова.

„56,3 млн. лв. са средствата, които ще бъдат инвестирани целенасочено тук, за да бъде изградено съоръжението, което ще осигури питейна вода на над 40 хил. души, ще подкрепи бизнеса в региона, ще създаде работни места и най-важното – да не допускаме в 21 век да има хора без достъпна по всяко време чиста питейна вода“, допълни Павлова.

„Инвестицията е изключително важна и, надявам се, както България е известна с Панагюрското съкровище, ние да оставим за поколенията нещо също изключително важно. Надявам се, съоръжението, което ще бъде изградено, и капсулата на времето, която ще вградим в язовирната стена, да останат за поколенията и след сто години направеното да бъде оценено“, заяви министърът.

Павлова подчерта, че избрания изпълнител има опита и капацитета да реализира проекта качествено и в срок и пожела безаварийна и безопасна работа. Тя се обърна и към представителя на строителния надзор, екипа на министерството, кмета на общината и към жителите и ги призова да наблюдават строго работата изграждането на обекта, защото е значим и трябва да бъде изпълним по най-добрия начин, за да бъдат защитени интересите на гражданите. Министърът изрази надежда съоръжението да бъде завършено предсрочно и още в края на 2018 година да бъде въведено в експлоатация, за да осигури чаканото от повече от 30 години непрекъснато водоснабдяване на живеещите в района.

Официални гости на събитието бяха и народния представител г-н Дончо Баксанов, областният управител на област Пазарджик г-жа Гинче Караминова, заместник областния управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев, председателят на Общински съвет – Панагюрище г-н Христо Калоянов и общински съветници, кметовете на населени места в община Панагюрище, г-н Йохан Пьолцл - представител на „Щрабаг-АГ“ – Австрия, инж. Георги Станилов – представител на „Станилов“ ЕООД – България, представители на надзора, представители на Световната банка – г-н Тома Янакиев, г-н Орлин Диков и г-жа Ивелина Таушанова, проф. д-р Лъчезар Цоцорков – председател на Надзорния съвет на „Асарел Медет“ АД, инж. Делчо Николов – изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД, жители на града и община Панагюрище.

 

По време на официалната церемонията, с която бе рестартирано строителството на язовир за питейно водоснабдяване „Луда Яна и пречиствателна станция за питейна вода, министър Лиляна Павлова положи Капсула на времето в основите на съоръжението със следното послание:

Според народните предания старите майстори вграждали сянката на жена в строените от тях сгради и съоръжения, за да бъдат те здрави и издръжливи. Затова днес, позовавайки се на традицията, вграждаме това послание в основите на язовир „Луда Яна“, чието строителство възобновяваме, за да бъде той качествено построен и да осигурява постоянно водоснабдяване за всички живеещи в района на Панагюрище.

Водата е извор на живот. Тя е началото на всичко. Символ е на чистотата и на здравето. Задължителна част е от обредите и вярванията за доброто. Водата носи плодородие, а по този начин и богатство, и щастие. Освен това, шепотът на водата е гласът на нашите предци. Затова и ние като тях трябва да отдадем почит на това природно богатство и да го ценим. Затова и рестартираме строителството на язовира след 16-годишно прекъсване, за да може направеното от нас да утолява жаждата на млади и стари и да носи просперитет.

Днес, в навечерието на Димитровден, Деня на строителя, когато започваме изграждането на „Луда Яна“ полагаме това наше послание: Нека всички бъдещи поколения на Средногорието пазят и поддържат не само този язовир, но и българските традиции. Нека бъдат добри, да се учат и живеят в богатство и мир. Да пазят българската история, народна памет и култура и да отглеждат поколения, надарени със знания, възможности и визия за една по-добра България. Народът ни е оцелял през вековете именно, защото се е уповавал на тези ценности и те са тези, които ще го съхранят и занапред, за да може след време той да отбелязва такива постижения в развитието си, които да са съизмерими с Панагюрското съкровище, което сега прославя страната ни по света.

Днес, 25 октомври 2016 г., при управлението на второто правителство с министър–председател Бойко Борисов, започваме реалното изграждане на язовир „Луда Яна“. Вграждаме това послание в стената му с надежда, че когато след 100 години то бъде прочетено, България ще бъде богата, мирна и просперираща държава. Ние поставяме основите на това и вярвам, че с общите усилия на всички мъдри и родолюбиви хора у нас ще успеем да го постигнем.

 


***

Изграждането на язовир „Луда Яна“ ще бъде завършено в рамките на Проект за развитие на общинската инфраструктура, който се финансира чрез заемно споразумение от Световна банка. Стойността на обекта е 56,3 млн. лева с ДДС, 80% от които са заемни средства, а 20 % са съфинансиране от държавния бюджет.

Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от консорциум „Щрабаг – Станилов“ с партньори „Щрабаг“ АГ – Австрия, „Станилов“ ЕООД – България, „Щрабаг“ ЕАД – България. Те трябва да бъдат изпълнени в рамките на 900 дни, като се  предвижда строителството на всички подобекти да завърши до месец март 2019 година.

Общият обем на язовир „Луда Яна“ ще бъде 20 млн. куб. м, а стената му ще е висока 50 м. Ще бъдат изградени модерна пречиствателна станция за питейни води, довеждащи водопроводи и др. съоръжения. По време на изпълнението на обекта ще бъдат разкрити около 350 работни места, а след завършването му се предвижда на него да работят 30 постоянни служители.

Съоръжението ще водоснабдява град Панагюрище, селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, а също и мина „Радка” и площадките на „Оптикоелектрон” и „Асарел”. То ще може да осигури водоподаване и за населени места от общините Пазарджик и Стрелча. Предвижда се то да доставя чиста питейна вода за общо 45 000 души.

Строителството на язовир „Лудя Яна“ започва през 1986 година и прекъсва през 2000 година с изградена частично язовирна стена и допълнителни съоръжения. След извършено задълбочено изследване на геоложкия и сеизмоложки риск е установено, че изградената до момента стена отговаря на всички изисквания за здравина и качество и може да бъде надградена, но останалите съоръжения  ще бъдат разрушени и изградени наново.Последно променен на Вторник, 25 Октомври 2016 13:45