ИдентификацияРегистри Печат Е-мейл
Написано от Administrator   alt


 Регистър на търговските дружества с общинско участие

 file icon pdf Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

 Регистър концесии

file icon pdf Регистър на частна общинска собственост

 file icon pdf Регистър на публична общинска собственост

 Регистър на общинските предприятия 

file icon pdf Регистър на обектите,въведени в експлоатация

file icon pdf Регистър на издадените разрешителни за строеж

file icon pdf Регистър на заверените технически паспорти на сгради

file icon pdf  Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

file icon pdf РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

file icon pdf Регистър на земи общинска собственост, отдадени под наем

file icon pdf Регистър на разпоредителните сделки - Безвъзмездно право на ползване

file icon pdf Регистър на разпоредителните сделки - Отстъпено право на строеж

file icon pdf Регистър на разпоредителните сделки - Продажби 23.12.2019

Последно променен на Четвъртък, 27 Февруари 2020 12:52