Достъп до информация Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


file icon pdfДостъп до информация, създавана и съхранявана в Общинска администрация Панагюрище

file icon pdf Вътрешни правила по ЗДОИ

file icon pdf Приложение 1

file icon pdf Приложение 2

file icon pdf Приложение 3

file icon pdf Приложение 4

file icon pdf Приложение 5

file icon pdf Приложение 6

file icon pdf ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2015 Г.

file icon pdf ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2016 Г.

file icon pdf О Т Ч Е Т ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2017 ГОДИНА

file icon pdf  О Т Ч Е Т ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2018 ГОДИНА

  Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Панагюрище, и форматите, в които е достъпна.

file icon pdf Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите


Последно променен на Понеделник, 11 Март 2019 14:13