ИдентификацияАнкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Предучилищно образование
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Начален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Прогимназиален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Средно образование
 
ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ СЕ СЪСТОЯ ДНЕС В ПАНАГЮРИЩЕ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

На 11 януари 2016 година, в Община Панагюрище, бе даден старт на поредица от срещи, на които ще бъдат обсъдени необходимите промени в системата на професионалното образование и обучение.

На срещата присъстваха проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката, г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище, г-жа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище, екип от Министерство на образованието, г-жа Валентина Кайтазова – началник на Регионалния инспекторат по образование - Пазарджик, представители на местната власт, бизнеса и директори на професионални гимназии.

В рамките на работната среща бяха представени и обсъдени предложенията на междуведомствената работна група за разработване на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

Бизнесът подчерта необходимостта от законодателни промени, които ще осигурят прилагане на практика на публично-частното партньорство, ще осигурят повече възможности за заетост, по-голяма удовлетвореност от работата на обучаемите, по-висока производителност в предприятията, по-ниски социални разходи за държавата и общините.

Споделено бе мнението, че предлаганите промени в първия предварителен вариант на законопроекта са добро начало, което ще постави началото за изграждане на гъвкава, адаптивна на условията, полезна за цялото ни общество система на професионалното образование и обучение.

В рамките на тази седмица, в Панагюрище, междуведомствената работна група ще продължи своята работа по разработване на проекта на Законa за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

По време на престоя им в община Панагюрище, екипът от МОН ще проведе втора работна среща с представителите на бизнеса в община Панагюрище.