ИдентификацияПроведе се работна среща на терен с потенциалните изпълнители на обект язовир Луда Яна и ПСПВ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Заместник-кметът "Стопански дейности" на община Панагюрище Георги Павлов, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България - звено ПИЗА, управителят на "ВиК - П", Панагюрище и представители на участниците от така наречената „къса листа“ в обявения конкурс за изпълнител на проекта за изграждане на язовир Луда Яна и пречиствателна станция за питейни води /ПВПС/ бяха на работна среща и оглед на терен на 8 септември 2015 година в Панагюрище. Днес продължава втори етап от работната среща, който се провежда в МРРБ.

На оглед на терена, където ще стартира строителството на язовир Луда Яна, вчера бяха представители на JV „ЩРАБАГ - СТАНИЛОВ“, „КОНСОРЦИУМ ЯНА“ и КОНСОРЦИУМ „ЕНЕРГО ЯНА“.

В началото на работната среща г-н Андрей Андреев – координатор по Проекта за развитие на общинската инфраструктура, обяви, че това е първа среща с потенциалните изпълнители на проекта за изграждане на язовир Луда Яна за запознаване със строителната площадка и подобектите на проекта. Той уточни също, че въпросите, които биха задали представителите на строителните компании, следва да бъдат относно обекта, а не за тръжната документация.

Обхождайки терена на обекта, г-н Валентин Анастасов от звено ПИЗА на МРРБ запозна присъстващите с най-важните съоръжения на хидрозоната – изграждане на язовирна стена и прилежащите й съоръжения, изграждане на пречиствателна станция за питейни води и други дейности, свързани с изместването на електропроводи от 110 и 20 kV. Освен основната сграда на ПСПВ са предвидени и помпена станция, както и захранващи водопроводи към съществуващата мрежа за водоснабдяване на Панагюрище.

По време на работната среща вчера бе зададен само един въпрос от представителя на „КОНСОРЦИУМ ЯНА“, който се поинтересува откъде е водохващането за захранване на града с питейна вода. На въпроса беше отговорено на място, че водохващането е в чашката на язовира /водоизточник „Гешенка“/.

Днес работната среща е продължила в Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Във връзка със завършването на язовира в рамките на Проект за развитие на общинската инфраструктура на МРРБ вече е изготвен техническият проект за строителството на язовир Луда Яна и пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/. Тръжната документация за избор на изпълнител на обекта е издадена и предоставена на оферентите от така наречената „къса листа“ на потенциалните изпълнители на проекта. Крайният срок за подаване на офертите е 28 октомври 2015 година. Стойността на строително-монтажните работи на язовира и пречиствателната станция за питейни води към него е 52 млн. лв., а срокът за изпълнение - три години.

Последно променен на Сряда, 09 Септември 2015 14:23