ИдентификацияПротивопожарна кула в село Баня по проект по Мярка 226 Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Община Панагюрище изпълни проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Баня, общ. Панагюрище“ по Договор № 13/226/00293 от 16.04.2013г., сключен между Общината и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ по Програма  за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В рамките на проекта е доставена и монтирана противопожарна кула, като контролният пункт за наблюдение е позициониран в сградата на Община Панагюрище.

Наблюдателното съоръжение /кулата/ е с височина 25 метра. Разположено е в землището на село Баня. На него е монтирана управляема обзорна камера с висока разделителна способност. Обсегът на камерата за видеонаблюдение е 15 километра, което осигурява своевременно наблюдение и информация на горските територии, застрашени от пожари.

Целта на реализирания проект е превенция на риска и ранно известяване при възникнали пожари на територията на община Панагюрище в обсега на противопожарната кула.

Съоръжението е въведено в експлоатация на 20.07.2015 година.

Последно променен на Петък, 28 Август 2015 11:21