ИдентификацияДнес в Панагюрище се проведоха консултациите за състава на Общинска избирателна комисия за предстоящите местни избори през октомври Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

На основание чл. 75 ал.1 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, днес /27.08.2015г./, при кмета на Община Панагюрище, се проведоха консултации за състава на Общинска избирателна комисия.

Срещата беше открита от кмета на общината г-н Никола Белишки.

В консултациите взеха участие упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии, и представените партии в Европейския парламент:

- Партия „ГЕРБ";

- Коалиция „БСП лява България";

- Партия „ДПС";

- Коалиция „Реформаторски блок";

- Коалиция „Патриотичен фронт";

- Коалиция „България без цензура";

- Партия „Атака";

- Коалиция „АБВ".

В изпълнение на Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 на Централната избирателна комисия, представителите на партиите и коалициите представиха:

1.Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2.Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4.Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Представителите направиха своите поименни предложения за членове на Общинската избирателна комисия по регламентираната с Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 на Централната избирателна комисия обща численост и квоти.

На консултацията политическите партии се споразумяха за председател на комисията да бъде представител на Коалиция „БСП лява България", заместник-председател от Коалиция „Реформаторски блок", секретар от Партия „ГЕРБ". Възразява само представителя на Партия „ДПС", който претендира за ръководна позиция в ОИК.

В хода на консултациите бе постигнато споразумение между представителите на Партия „ГЕРБ", Коалиция „БСП лява България“, Коалиция „Реформаторски блок", Коалиция „Патриотичен фронт", Коалиция „България без цензура", Партия „Атака", Коалиция „АБВ"  за поименния състав на Общинска избирателна комисия-Панагюрище, както следва:

Председател - Иванка Димитрова Димитрова, предложена от Коалиция "БСП лява България";

Заместник-председател - Ана Георгиева Делирадева, предложена от Коалиция "Реформаторски блок";

Секретар - Яница Константинова Таушанова-Мирева - предложена от ПП ГЕРБ;

Членове:

- Емилия Георгиева Дошкова - Коалиция „България без цензура";

- Цветана Ангелова Чопаринова - ПП ГЕРБ;

- Делка Стойкова Мангова - ПП ГЕРБ;

- Маргаритка Велкова Паланкалиева - Партия АТАКА;

- Христо Ботев Стоименов - Партия ДПС;

- Елеонора Иванова Григорова-Бозаджиева - Коалиция "Патриотичен фронт";

- Ганка Иванова Георгиева - Коалиция АБВ;

- Васка Петрова Костуркова - Коалиция БСП лява България".

 

 

 

Последно променен на Петък, 28 Август 2015 11:35